03 2295 in Nördlingen (Juni 1999)
03 2295 in Nördlingen (Juni 1999)