38 1301 in Nördlingen (Juni 2010)
38 1301 in Nördlingen (Juni 2010)