75 1118 in Nördlingen (Juni 1999)
75 1118 in Nördlingen (Juni 1999)