225 150 bei km 15,8 (Juni 2005)
225 150 bei km 15,8 (Juni 2005)