482 000 bei km 15,6 (Oktober 2020)
482 000 bei km 15,6 (Oktober 2020)