612 901 als Mess NbZ 94387 bei km 11,6 (Oktober 2020)
612 901 als Mess NbZ 94387 bei km 11,6 (Oktober 2020)