41 1150 in Nördlingen (Juni 1999)
41 1150 in Nördlingen (Juni 1999)