Zweiwegebagger bei km 15,6 (September 2015)
Zweiwegebagger bei km 15,6 (September 2015)